KYRKOBRÅK

Avkragad kvinnoprästmotståndare överklagar

2:39 min

Efter att Horredsprästen Rune Imberg skrivit till Göteborgs stift och meddelat att han inte kan ställa sig bakom den nya biskopen Susanne Rappman eftersom hon är kvinna, blev han tidigare i vinter av med sin rätt att verka som präst i Svenska kyrkan. Nu överklagar han beslutet.