ELEVER FAR ILLA

Cerny (L) om orosanmälningarna: "Viktigt att agera"

1:52 min

Det här läsåret ökade antalet orosanmälningar kraftigt på Björkängsgymnasiet. Situationen oroar Liberalernas Andreas Cerny, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Borås, som har vidtagit åtgärder.