GRILLOST

"Mejerister har inte fattat"

1:50 min

Cypriotiska djur får nästan 40 gånger mer antibiotika än svenska djur enligt rapporter från WWF. Dan Redenius, mejeriägare i Vänga hoppas att konsumenter ska hitta den svenskproducerade grill- och stekosten istället för Halloumi.