MIGRATION

Advokat kritisk till Migrationsverkets översyn av Syrien

2:54 min

Migrationverket ska se över säkerhetsläget i Syrien, vilket kan innebära att färre får uppehållstillstånd. Majeed Alnashi är advokat som jobbar med migrationsrätt och asylfrågor, och företräder flera Sjuhäradsbor från Syrien som just nu väntar på besked.

Advokaten Majeed Alnashi menar att man i dagsläget inte kan verkställa ett utvisningsbesked till Syrien, och att det därför inte är rimligt att avslå Syriers asylansökningar.

– Det känns som att Migrationsverket räknar med att de kan börja avslå, att personer då kan få överklaga och att det kommer ta 1.5 år tills allt är över. Då får de se om situationen har blivit stabil, säger Majeed Alnashi.