BORÅS

Fortsatt syskonförtur i Borås - trots att det strider mot skollagen

2:13 min

Flera kommuner i landet har det senaste året slopat syskonförtur eftersom det strider mot lagen. Men i Borås vill politikerna fortsätta tillämpa principen.

Efter att en utredning gjorts kring vilka regler som ska tillämpas vid skolplaceringar i Borås, väntas grundskolenämnden på måndag fatta beslut om att syskonförtur fortsatt ska tillämpas före närhetsprincipen.

– Vi har gjort bedömningen att värdet av syskonförturen väger tyngre än värdet av närhetsprincipen, som egentligen enligt skollagen är huvudregeln, säger Per Carlsson, socialdemokrat och ordförande i grundskolenämnden.