INTEGRATION

Efterlysning - språkvänner till nyanlända

2:24 min

Många nyanlända i Borås väntar på att få en språkvän, men i nuläget är kön lång. Intresset bland boråsarna att ställa upp som fadder har minskat de senaste åren.