FÖRSKOLAN

Ekonomisk smäll när förskolor tvingas stå för blöjorna

2:38 min

Framöver måste förskolorna betala för barnens blöjor. I Sjuhärad påverkas alla kommunala förskolor, eftersom det idag är vårdnadshavarna som står för blöjorna.

Förändringen är en effekt av ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen, där man valde att inte ta upp ett överklagande i en tvist mellan Värmdö kommun och en privat förskola.

Och konsekvenserna för förskolorna i Sjuhäradskommunerna kan bli stora. Idag står vårdnadshavarna för blöjorna, så beslutet innebär en ekonomisk smäll som kräver åtgärder.

– Det kan bli att vi behöver dra in på vikarietimmar. Självklart blir det märkbart, säger Annica Steneld, bildningschef i Herrljunga kommun.