BLANDSKOG

Variation i skogen – en försäkring för framtiden

1:42 min

Skogar med mer än ett träslag är viktiga för den biologiska mångfalden här och nu. Men de är också ett sätt att säkra skogsbruket för en framtid med andra temperaturer.

Att se till att det finns en biologisk mångfald i skogen är en av uppgifterna Skogsstyrelsen arbetar med.

Johan Karlsson jobbar som skogskonsulent på Skogsstyrelsen, och han ser många fördelar med en blandad skog.