CORONAVIRUS I SJUHÄRAD

Fler åtgärder i Borås stads stödpaket

0:39 min
  • Utöver att erbjuda gymnasielever att på kommunens bekostnad äta lunch på stadens restauranger, erbjuder kommunen olika lättnader och uppskov på kommunala avgifter.
  • Företag som hyr lokaler av AB Bostäder eller IBAB kan få förlängda betalningstider för hyran medan kommunen själv betalar fakturor inom 15 dagar istället för 30.
  • Näringslivsenheten inrättar en jourtelefon dit företag kan vända sig för rådgivning och stöttning.