Mark och Borås har bäst ekonomi

Mark och Borås har starkast ekonomi av kommunerna i Sjuhärad. Bollebygd och Herrljunga konkurrerar om den sämsta. Det visar en färsk undersökning av de västsvenska kommunernas ekonomi som Kommunforskning i västsverige gjort.

Analysen är baserad på förra årets ekonomi i de 49 västsvenska kommunerna. Med hjälp finansiella perspektiv och olika nyckeltal får varje kommun sin egen profil. Profilen pekar inte på hur rik kommunen är utan mer hur välskött komunens ekonomi är. En fattig kommun kan ju sköta sin ekonomi mer eller mindre bra. 
Överlag har alla sjuhäradskommuner välskötta ekonomier och en starkare ekonomi än många andra kommuner i övriga västsverige.
I Sjuhärad är Herrljunga och Bollebygd sämst i klassen. Båda kommunerna uppvisar dåliga resultat, en budget som inte hålls och en dålig genomsnittlig resultatnivå under de senaste tre åren. Kassalikviditeten är också mycket svag i de båda kommunerna. 
Marks kommun har den fetaste plånboken i hela västsverige. Tillsammans med Borås är Mark bäst i nästan alla grenar, Exempelvis är betalningsförmåga på både lång och kort sikt betydligt över genomsnittet i västsverige. De andra kommunerna i Sjuhärad, Ulricehamn, Vårgårda, Svenljunga och Tranemo ligger däremellan.