Borås Stad får kritik för mobbning

En elev på Viskaforsskolan har upprepade gånger mobbats av sina klasskamrater. Han har bland annat blivit nerslagen och hindrad från att lämna klassrummet. Skolverket riktar nu kritik mot Borås Stad för att inte ha levt upp till kravet att motverka kränkande behandling.

Eleven har vid flera tillfällen under 2003 och 2004 blivit mobbad av en del av sina klasskamrater på Viskaforsskolan. En gång blev han nerslagen i klassrummet. Skolan upptäckte aldrig att han skadats, men fick det senare styrkt genom ett läkarintyg. En annan gång hindrades han från att lämna klassrummet och var nära att hoppa ut genom ett fönstret innan läraren ingrep. Ord står mot ord vad som sen hände, men eleven uppger att han blev utskälld av läraren och orättvist fick hela skulden för det inträffade. Hans personliga tillhörigheter har också kommit bort vid flera tillfällen. Följden blev att eleven blev inbunden, lättirriterad och rädd för att gå till skolan. Skolverket fick också en anmälan från föräldrarna om den kränkande behandlingen. Nu riktar alltså skolverket kritik mot Borås Stad för att inte ha levt upp till kravet att motverka kränkande behandling och för att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder. Skolan har visserligen gjort en del för att komma tillrätta med problemen, men inte tillräckligt enligt skolverket. Skolan tillstår också att det varit en del brister och att man borde gjort mer. Eleven går nu på en annan skola. Han mår enligt skolverkets uppgifter bra, är öppen och glad och tycker att det är roligt att gå i skolan igen.