Borås förlorar segdragna marktvister

Borås stad har förlorat en flerårig tvist mot flera markägare längs med riksväg 40. Idag måndag kom den sista domen om hur mycket kommunen ska betala för mark som man köpt för att bygga Kyllaredsmotet och göra en ny vägsträckning österut.

Fastighetsdomstolens beslut innebär att markägaren Motorcentralen får 190 kronor per kvadratmeter. Borås stad ville betala mindre än så. Totalt ska kommunen betala nästan 1,8 miljoner kronor för marken.

Dessutom blir det kommunen som får betala rättegångskostnaderna på närmare 80 tusen kronor. För några veckor sedan kom två liknande domar.

- I slutänden är det Vägverket som bygger vägen som får stå för kostnaden, säger Borås stadsjurist Lars-Olof Danielsson. Vi får diskutera saken med dem innan vi bestämmer om vi ska överklaga domen.