Tolkservicen kritseras på nytt i Borås

Nu kritiseras återigen tolkservicen i Borås. Socialdemokraten Ulf Ohlsson och vänsterpartiets Lennart Andreasson vill att det ska utredas hur företaget Transvoice sköter verksamheten i Borås. Tolkservicen har varit omdebatterad sedan den privatiserades för ett drygt år sedan.

Lennart Andreasson säger till Radio Sjuhärad att företaget brutit sitt löfte om att göra nyaanställningar och han ifrågasätter också kompetensen hos företaget.