Läkare kritiseras efter förlossning

En läkare på Borås lasarett får kritik för en förlossning som slutade med att det nyfödda barnet fick en allvarlig hjärnskada. Läkaren anmälde själv fallet enligt Lex Maria för att få utrett om han gjorde något fel. Läkaren fick först en erinran i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och nu också i Länsrätten dit han överklagat beslutet.

Kvinnan som bor i Sandared skulle föda sitt första barn sommaren 2002. Förlossningen verkade till en början gå bra men så småningom fastnade barnet i bäckenet och läkaren försökte dra ut det med sugklocka. Kvinnan hade informerat om att både hennes mamma och mormor haft komplicerade förlossningar, troligen på grund av trångt bäcken. Men sjukvårdspersonalen bedömde det inte som nödvändigt att mäta bäckenet för att se om det var för trångt för att hon skulle kunna föda på normalt sätt.

Men barnet gick inte att få ut med sugklocka och istället blev det ett komplicerat kejsarsnitt eftersom barnet vid det laget fastnat långt ner i bäckenet. Flickan var då svårt medtagen, blek och närmast livlös. Hon blev allvarligt cp-skadad av syrebristen under förlossningen.

Enligt utredningen efteråt var situationen stressad på förlossningsavdelningen vid det här tillfället. Läkaren menar att han gjorde de medicinska bedömningar som man rimligen kunde begära för stunden, och tycker inte att han kan klandras enligt sjukvårdslagen.

Enligt honom var det ett svårbedömt fall och han beklagar att det gick så illa. ”Jag har stor förståelse och respekt för föräldrarnas sorg och besvikelse”, skriver läkaren i sin version av vad som hände.