Akutens personal till försvar mot kritiken

Nu går personalen på akuten på Borås lasarett till motattack efter den senaste tidens skarpa kritik. I ett öppet brev menar personalen att de blir orättvist anklagade för ineffektivitet och otrevligt bemötande mot patienterna.

Har akuten i Borås blivit allmänhetens och sjukhusledningens slagpåse? Det frågar sig akutpersonalen i de öppna brevets inledning. Man syftar på kritik i radioinslag här i Radio Sjuhärad och i pressen. Många patienter och anhöriga har vittnat om långa väntetider, runtslussning på olika kliniker och vårdavdelningar utan att få hjälp samt dåligt bemötande.

Detta beror - enligt akutpersonalen - på flera olika faktorer och vissa av dem råder akuten helt enkelt inte över. Nattetid finns det betydligt färre personal än under dagtid och det finns dessutom begränsad tillgång till undersökningsrum. Det råder också vårdplatsbrist som gör att patienter kan få ligga kvar på akuten i många timmar efter att de blivit färdigbehandlade innan de kommer vidare till en vårdavdelning.

Personalen pekar också på mycket stressig arbetsmiljö, dåligt med tid att informera patienterna och missförstånd som att man inte hamnar först i kön bara för att man åker ambulans till sjukhuset. Det är sjukdomstillståndet som avgör vem som hamnar först i kön - inte när man kommer.

Självklart tar vi till oss kritiken, skriver akutpersonalen slutligen och hoppas att allmänheten genom det här öppna brevet ska ha större förståelse för deras arbetssituation.

Reporter: Nicklas Malmberg
nicklas.malmberg@sr.se