Svårt med försäljningen för Borås Wäfveri

Borås Wäfveri har fortfarande svårt att sälja sina produkter till ett tillräckligt högt pris. Det konstaterar företaget i sin bokslutskommuniké för 2005 som kom idag tisdag.

Omsättningen krymper och rörelsen gick med förlust på nära 25 miljoner. Året före 2004 var rörelseförlusten ännu större - över 150 miljoner kronor.

För att få ordning på ekonomin har Borås Wäfveri sålt sina fastigheter i Borås och Mark. Hela koncernens produktion kommer snart att ha lämnat Sjuhärad och vara flyttad till Narva i Estland.