God ordning på ekonomin i Tranemo

Tranemo kommun har en ekonomi i god ordning. Det visar årsredovisningen för 2005. Kommunen gjorde ett plusresultat på 17 miljoner kronor och de enskilda nämnderna gick nästan alla bättre en beräknat. Tranemo är också fortfarande den kommun i länet som har lägst arbetslöshet och sjukfrånvaro. Arbetslösheten ökade dock något under 2005 liksom antalet sjukskrivningsdagar.