Farhågor växer för ökad trafik i Skene

Nu växer kritiken mot planerna på hur Göteborgsbussen ska köras i Skene. Även Parkskolans ledning, lärare och föräldrar protesterar mot planerna.

Västtrafik och Marks kommun vill bara ha ett stopp i Skene, vid lasarettet, detta för att korta tiden för de resande till Göteborg.

Men nu protesterar Parksskolans lärare, föräldrar och skolledning mot planerna. Det skulle leda till mer trafik utanför skolan eftersom pendeltrafiken skulle flyttas till lasarettet.

Tidigare har köpmännen i Skene samt Hans Erling Andersson, som köpt Kungsfors fabriker, där ett nytt handelscentrum nu bildas, protesterat genom skrivelser till kommunledningen.