Visioner om framtidens tågtrafik

Den framtida järnvägssträckningen i centrala Borås har diskuterats av Borås ledande politiker och tjänstemän. Konsulten Stefan Andersson stod för ett av de mest uppmärksammade förslagen: Att dra om Viskan och bygga kilometerlånga järnvägstunnlar under Borås.

Det är den viktigaste samhällsbyggnadsfrågan på mycket länge i Borås som nu tycks gå in i slutplaneringen. Det har gått 20 år efter att tanken om Götalandsbanan, järnvägen Göteborg-Stockholm via Borås, Jönköping och Linköping, först föddes. I går diskuterades huvudsakligen visioner kring sträckningen genom Borås. Tågen ska stanna där de stannar idag men kanske vid en ny stationsbyggnad som kan komma att sträcka sig flera våningar ner i marken, allt för att minska resenärernas gångsträckor.  Viskan ska rätas ut så att marken under Nybron torrläggs för att ge tågen plats att gå i en tunnel under Högskolan.