Flickvän till yxhuggen man - kritisk efter lång väntan

Nu väljer den 22-åriga flickvännen till den 20-åring som skadades svårt i Skene att berätta om händelserna under julaftonskvällen. Hon är starkt kritisk till hur polis och ambulanspersonal agerade efter att hennes pojkvän och hans pappa huggits med en yxa. Chockad och ensam kämpade hon under en dryg halvtimme för att rädda mannens liv. Trots att en ambulans fanns nära platsen så dröjde hjälpen.

Under 35 minuter var flickvännen ensam med sin pojkvän som hade livshotande slkador efter yxhuggen. Med telefonen i ena handen och med andra handen försökte hon stoppa blodflödet från djupa öppna sår i huvud och nacke på sin pojkvän som var dödligt sårad av kraftiga yxhugg. Trots att hon ger korrekt information till SOS så blev genom oklara besked till både ambulans och polis räddningen försenad. Den första ambulansen vågade inte åka fram till plasten för dramat, polis trodde att de eventuellt rörde sig om ett gisslandrama. Trots att detta inträffar mitt i centrala Mark, mellan Kinna och Skene var polis tvungen att i halt väglag åka de tre milen från Borås. Någon polis fanns inte denna kväll i Mark. Ambulansen stod dryga 500 meter från platsen och inväntade polisen, ovetande om att flickvännen på upmaning från SOS släpat ut sin pojkvän över hundra meter från huset .