Mobbande elev får gå kvar - rektor besviken

Skolledningen på Tingsholmsgymnasiet vill stänga av en elev som upprepade gånger mobbat och kränkt andra elever. Men nu har politikerna i barn och utbildningsnämnden beslutat att eleven ska få gå kvar och att skolan ska göra nya försök att komma till rätta med problemen.

Rektorn på skolan, Anders Wass är besviken. Han hade hellre sett att eleven blivit avstängd omedelbart. Detta med hänsyn till dom andra eleverna som känner olust och obehag pågrund av eleven. Han säger också att tidigare försök att komma tillrätta med problemen har misslyckats och det var därför dom vände sig till utbildningsnämnden.