Ökad handel i Gällstad

Gällstad stärker allt mer sin ställning som shoppingmål. Förra året hade Gällstad 1,2 miljoner besökare - 200 000 fler än målsättningen.
Dessutom tillkom 50 nya arbetstillfällen, och handelsutvecklingen för hela kommunen är närmast unik.
Göran Göthager på företaget Ivanhoe kunde för några år sedan inte ens drömma om den här utvecklingen.

Utvecklingen i Gällstad har inneburit att det så kallade handelsindexet för Ulricehamn höjts kraftigt. För fyra år sedan låg handelsindex på 60-70 procent - det vill säga att det var fler som åkte från än till ulricehamn för att handla. Nu pekar index på 100 procent eller mer - allt fler åker alltså till Ulricehamn att handla än därifrån.
Och det är en ovanligt kraftig tillväxt, enligt Gustav Örn i föreningen Näringsliv Ulricehamn