Boråskrog ska böta vid för starkt ljud

Restaurang Trädgårn i Borås måste betala sitt vite på 25.000 kronor varje gång musiken på krogen är för stark. Det har Miljödomstolen slagit fast.

Det var 2003 som Miljöskyddsnämnden i Borås krävde att Trägårn skulle se till att krogens konserter inte översteg 100 decibel, och utfärdade ett vite på 50.000 kronor varje gång de hände.
Krogägaren överklagade till länsstyrelsen, som halverade vitesbeloppet. Därefter överklagade krogägaren igen, den här gången till miljödomstolen, och ville att vitet skulle upphävas helt.
Nu har miljödomstolen avslagit Restaurang Trägårns begäran, och fastslår vitet till 25.000 kronor.