10 år med värmande vind

Sjuhärads första större vindkraftverk fyller 10 år - högt beläget nära Älmestad norr om Ulricehamn.
Och även om verket inte ger så mycket ström som det var planerat för, så går den ekonomiska föreningen som äger det med en blygsam vinst.

Lennart Standoft var en av initiativtagarna och han ångrar inte att han satsade 52.000 kronor i den ekonomiska förening som byggde verket.
Det var inte ett sådant blåshål, som prognoserna inför bygget utlovade, där högt på höjden vid gården Hov norr om Ulrichamn.
Verket skulle producera över 300 megawatttimmar per år - dom senast åtta åren har det bara blivit runt 200 i genomsnitt. Det räcker till att hålla igång 10 eluppvärmda hus.
Det är en andelsförening, nu med strax under 100 andelsägare, som byggde och driver vindkraftverket.