Mark-präst vill dela kyrkan

Prästen Karin Långström-Vinge anser att Svenska kyrkan borde delas. Karin Långström-Vinge, som ursprungligen kommer från Marks kommun, skriver i en debattartikel i dagens Nyheter idag tillsammans med Jämställdhetsombudsmannens utredare Irma Irlinger, att en delning skulle lösa de interna striderna i bland annat kvinnoprästfrågan.

Svenska kyrkan har sedan den skildes från staten gjort allt mer för att blidka kvinnoprästmotståndarna, och det håller inte längre, menar artikelförfattarna - som tycker att det vore bra med en kyrka för de konservativa och en folkkyrka.