Stor skattegranskning efter Gudrun

Skatteverket är i full färd med att granska samtliga skogsentreprenörer som anlitades i Sydsverige efter stormen Gudruns härjningar i januari förra året. Omkring 2 000 entreprenörer berörs, varav 300 är utländska. Verket uppskattar de sammanlagda utbetalningarna till fem miljarder kronor.

Flest utländska skogsentreprenörer kom från Finland, Tyskland och Estland, skriver Smålandstidningen. Verket räknar med att avsätta ett 20-tal årsarbetskrafter i hela landet i projektet och beskriver granskningen som unik i sitt slag.

-Det unika är samarbete med så många andra länders skattemyndigheter. Det har aldrig tidigare förekommit i den här omfattningen, säger skattedirektör Marcus Thuresson. Granskningen beräknas pågå fram till mitten av nästa år.