Vattenbrist hotar i Mark

En stor del av invånarna i Marks kommun riskerar att bli utan vatten i kranarna. Orsaken är att grundvattennivån i vattentäkten i Fritsla är unikt låg samtidigt som reservattenverket håller på att byggas om. De som har egna brunnar uppmanas också att spara på vatten. I stora delar av Sjuhärad är grundvattennivån mycket låg.

I ett brett band tvärs över Sjuhärad, från Skaraborg och ner mot Hallandskusten, varnar myndigheten SGU - Sveriges geologiska undersökningar - för vattenbrist på grund av mycket lågt grundvatten. SGU mäter grundvatten på 100-tals platser i landet och konstaterar alltså just nu ökande brist i vårt område.

- Så länge man har vinterförhållanden så bildas inget grundvatten, så vid den här tiden på året så kan man vänta sig att nivåerna fortsätter sjunka, säger Bo Thunholm, SGU.

Främst brukar det vara de som har enskilda brunnar som kan råka ut för att brunnen sinar i bristtider.

- De stora grundvattenmagasinen, det vill säga de kommunala vattentäkterna, brukar relativt sällan ha problem med vattentillgången, enligt Bo Thunholm.

Men nu är det alltså problem med vattentäkten som försörjer Kinna-Skene-Örby, Fritsla och ytterligare några orter i Mark. Tord Lundin som är ansvarig för vattenförsörjningen i kommunen är mycket förvånad över det här. Han säger att något liknande har inte hänt ”på många herrans år”. Tills reservvattenverket förhoppningsvis är igång i nästa vecka uppmanas Markborna att spara på vatten.

Kennet Öhlund
kennet.ohlund@sr.se