Hemliga mediciner i Herrljunga avslutat kapitel

Det hemliga medicinförrådet i Herrljunga, som sjuksköterskorna på egen hand kunde ta mediciner från, är borta. Dessutom har kommunen sett över rutinerna så att något liknande inte uppstår igen.

SR Sjuhärad har tidigare rapporterat om det hemliga medicinförrådet, och att Herrljunga kommun drog på sig kritik för detta från socialstyrelsen. I kommunens svar till socialstyrelsen framgår att rutinerna har setts över.

Medicinerna i det hemliga medicinförrådet var sådana som till exempel hade blivit över från avlidna patienter. De skulle ha lämnats tillbaka till apoteket, men i stället utnyttjade sjuksköterskorna förrådet när läkare ordinerat mediciner, som de inte fick fram tillräckligt snabbt från apoteket.

Det allvarligaste i den här historien är dock att en sjuksköterska har givit patienter mediciner ur förrådet, utan läkares ordination. Mariana Andersson, vård- och omsorgschef, betonar att det bara var en enda sjuksköterska - inte flera som socialstyrelsen påstår - som gjort så.

Jan-Åke Thorell
jan-ake.thorell@sr.se