Många ringer om sina höns

Under dagen har många hönsägare hört av sig till länsveterinären i Västra Götaland, för att anmäla att de har hönor.
Det har tidigare inte funnits någon anmälningsplikt för den som har en hobbybesättning med hönor.

I och med att ansvariga funnit fågelinfluensa i Sverige uppmanades igår den som har hönor som hobby, att på eget initiativ registrera sig hos länsstyrelsen.