Döda fåglar i Sjuhärad oroar

De döda knölsvanarna som hittades i Boråstrakten i går är ännu inte analyserade. Ytterligare något fall av död fågel har inrapporterats i Borås, men inga rapporter finns från exempelvis Mark. Vid den här tiden dör ett mycket stort antal fåglar i naturen eftersom vårvintern är den svåraste tiden för fåglarna.

Idag skickades knölsvanarna från Borås till SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.