Vinstrekord för Föreningsparbanken

Föreningsparbanken Sjuhärad gör sin största vinst någonsin i bankens 175-åriga historia. 168 miljoner, det är 23 procent bättre än året innan. Bankens styrelse vill dela ut 100 miljoner till bankens aktieägare.