Kommunanställda uppmanas byta jobb

Ett nytt Medarbetarcentrum planeras för att öka rörligheten bland kommunanställda i Sjuhärad. Centret blir i så fall ett av de första i landet där kommunerna går samman för att ta ett helhetsgrepp om att allt för många är kvar allt för länge på en arbetsplats, något som i längden kan leda till ohälsa.

Forskningen har visat att det framför allt är inom sektorerna skola och vård och omsorg som många blir kvar länge, inte alltid på grund av trivsel utan för att man inte ser några utvecklingsmöjligheter. En arbetsplatsrotation där flera arbetsplatser går samman och byter personal kan bli början till en förändring, säger Gunilla Bothén på Sjuhärads kommunalförbund som driver projektideén.

Arbetsrotation är en del i det Medarbetscentrum som planeras - en annan del handlar om rådgivning, vägledning och karriärplanering men inte för dom som behöver rehabiltering eller omplacering