Bönder oroade över byråkrati

Bönder runt om i Sjuhärad oroar sig för ökande byråkrati och allt mer av myndighetsinblandning i lantbruket. Det visar några av de förslag och motioner som LRF-avdelningarna i Sjuhärad skickar vidare uppåt i sin egen organisation.

Tydligast formulerar sig LRF-avdelningen i Bollebygd-Gesebol - ”stoppa byråkrati och detaljstyrning i lantbruket” heter det redan i rubriken på skrivelsen till nästa nivå i bonderörelsen, LRF Sjuhärad. Mer och mer tid med dator och papper har blivit ett så stort problem att det får bönder att lägga ner, hävdar man, och kritiserar också den egna organisationen LRF på riksnivå för att inte hänga med. Det verkar ibland som om LRF riks på något sätt blir ”tagna på sängen” när en fråga kommer upp från en myndighet.

LRF i Länghem hakar på med en oro för ökande kontroller av foder och råvaror till livsmedel och därmed ökande kontrollkostnader. Man skriver att lantbruket inte ”ska behöva bära upp arbetsmarknaden för kontrollanter”.

Och LRF i Fotskäl-Tostared tar till storsläggan och kritiserar det man kallar djurskyddsmyndighetens påhitt - till exempel att hela tiden öka kraven som finns på stallar för djur. Lägg ner den tämligen nystartade myndigheten är Fotskäl-Tostaredsböndernas recept. Låt jordbruksverket ta över igen.