Riksdagsman försvarar den lokala radion

Riksdagsledamoten Ulf Sjösten (m) från Borås ger nu Sveriges Radio Sjuhärad sitt stöd i SR:s planer på att minska kanalens personal och sändningsåtagande. I en fråga till kulturminister Leif Pagrotsky framhåller Ulf Sjösten vikten av den lokala förankringen och kunskapen.

Ulf Sjösten menar att den är avgörande för en bra samhällsbevakning.

Sveriges Radio ska de närmaste åren dra ner på antalet fast anställda från ungefär 1900 till ungefär 1500 personer. Istället ska företaget anlita produktionsbolag.

Det finns olika förslag hur det ska gå till men ännu inga beslut om de lokala kanalernas framtid. De besluten ska tas i år 2006 för att sedan vara genomförda under 2007.