Västtrafik stänger inte lokalkontor

Västtrafik har inga planer på att avveckla sitt lokalkontor i Borås - trots att mycket talar för att Västtrafiks dotterbolag ska avvecklas.
Borås kommun har uttryckt farhågot för att lokalkontoret ska avvecklas, men Västtrafik anser att kontoret, med trafikplanerare, informations- och marknadsansvariga, ska vara kvar nära resenärerna även i framtiden.