Stort intresse för COPE-utbildning

Föräldrautbildningen COPE har fått en rivstart i Sjuhärad.
I nästa vecka startar föräldragrupper i samtliga kommuner i Sjuhärad - utom i Marks kommun. I Borås startar 4 eller 5 föräldragrupper nu och två till hösten.
Föräldrautbildniingen COPE kommer från Kanada, och ska hjälpa föräldrar, med barn i åldern 4-12 år, att förstå och hantera sina barns beteenden - och därmed stärka föräldrarollen.