Bönder vill utrota vildsvin

Vildsvin är ett växande problem norra Sjuhärad, i gränstrakterna mot Skaraborg. Vildsvinen har utrotats förr och nu anser bönder att de bör utrotas igen.