Konkurrens om tomtmark i Kinna

Nu hårdnar konkurrensen om ett av de mest attraktiva områdena i Marks centralort. Det ligger utefter riksväg 41 vid infarten till Kinna. 
Inom kort skall politikerna bestämma sig för vad området ska användas till.