Vatten förstör värdefulla biblioteksböcker

Ventilationssystemet på stadsbiblioteket i Borås har slutat fungera på grund av kylan och vatten droppar ner på böckerna. Skadorna upptäcktes på söndagseftermiddagen. Hyllorna är nu övertäckta med plast och i gångarna står hinkar. En del av böckerna är oersättliga och skadorna kan vara i storleksordningen 100 000 kronor, enligt bibliotekschefen Britt-Inger Lindqvist.