Dåligt intresse för solceller

Intresset för att använda solceller som energikälla är dåligt i Borås och i västsverige. Detta trots att elektricitet från solenergi är en billig och ren energikälla. Staten står dessutom för 70 procent av kostnaden när solcellerna installeras på offentliga byggnader. Det dåliga intresset förvånar forskningsingenjören Peter Kovacs vid SP i Borås.