Träföretag i Tranemo säljs

Styrelsen i Rörvik Timber har beslutat att sälja dotterbolaget Jabo Wood Products i Tranemo.  Försäljningen beräknas vara genomförd före sommaren i år.  Jabo Wood Products har huvudkontor i Tranemo och producerar och säljer förädlade trävaror. 2005 omsatte Jabo Wood Products 294 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 10 miljoner kronor. Även deras dotterbolag BJU i Rottne och Burseryds Listfabrik ska säljas. Motivet till försäljningen är en ökad fokusering på sågverksindustrin.