Markpolitiker kritiserar Västtrafik

Politiker i Mark riktar nu kritik mot Västtrafik. Det måste bli bättre möjligheter för Markbor att köpa biljetter och ladda Västtrafiks värdekort. Inte dag finns det inte ett enda försäljningställe i Mark.