Ingenjörsstipendium till boråsare

Boråsaren Lina Liner är en av 26 personer som får stipendier från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, de så kallade Hans Werthén-stipendierna.  Alla stipendiaterna har en akademisk examen, men har också framgångsrikt verkat inom områden som kan komma till industriell nytta. Lina Liner får 120.000 kronor för studier dels i England, dels i USA.