Sparkampanj gav resultat

Uppmaningen till markborna att spara på kranvattnet gick hem, vattenförbrukningen har sjunkit med över 20 procent sedan kommunen bad invånarna att hjälpa till.
Bakgrunden är mycket lågt grundvatten i kommunens vattentäkt i Fritsla, samtidigt som reservvattenverket håller på att byggas om.