Ingen försäljning av lokaltrafiken

Det blir ingen utförsäljning av Borås lokaltrafik. Kommunen behåller bolaget, åtminstone tillsvidare, och kommuntyrelsen förelsås bevilja ett ägartillskott på 19 miljoner kronor. Förslaget läggs efter en konsultutredning som visar på att en försäljning av bolaget kan leda till en kostnad på 50 miljoner kronor.