Statliga pengar till vård av lax och öring

Länsstyrelsen har gett pengar för flera fiskevårdsprojekt runt om i Västra Götaland.

Två av de 12 projekten finns i Sjuhärad.

Dels handlar det om arbetet med lax i Viskan, dels öring i Ätran.

Pengarna, sammanlagt nästan 1,7 miljoner kronor, kommer från statliga myndigheten Fiskeriverket.