Trasslig bärsele orsakade flygolycka

Haverikommisionen har kommit med sin slutrapport efter en skärmflygolycka i Vårgårda för 1,5 år sedan.

Den 44-årige skärmflygaren kraschlandade i samband med start och skadade sig allvarligt efter fallet från cirka fem meters höjd.

Enligt haverikommisionen berodde olyckan troligtvis på att bärselen för skärmen trasslade och att skärmen därför inte gick att styra riktigt. Mannen kraschade efter att skärmen styrt till vänster.