Gamla militäranläggningen Bockaby förfaller

Militären anser att Borås Stad missköter den före detta militära ruinstaden Bockaby utanför Borås.

I ett brev anklagar militären kommunen för att inte sköta underhållet av anläggningen. I brevet påminner man om att Borås Stad fick någon miljon kronor när regementet las ner, och ”åtog sig att svara för underhållet av anläggningen.”

Anläggningen är unik och används fortfarande mycket, samtidigt som den blir mer och mer farlig att använda på grund av misskötsel. Nu kräver nu miltären att kommunen fullföljer sina åtaganden, innan förfallet går för långt.