Boråsare finns kvar i Libanon

Idag har de första evakuerade svenskarna från Libanon kommit till Sverige.

I Borås finns beredskap att hjälpa dem som mår dåligt av det de upplevt, och hjälpen är inte bara akut. Enligt Eva Möller på enheten för psykosocialt omhändertagande vid kris och katastrofer kan de drabbade behöva hjälp på lång sikt.

Samtidigt som drabbade anländer till Sverige sitter syskonen AbouNader från Borås och oroar sig för sina familjer som fortfarande finns kvar i området. De har inte pratat med sin mamma sedan igår och har ingen aning om var hon är.