Regionens upphandling kritiseras

Den ideella föreningen Fair Trade Center kritiserar Västra Götalandsregionen och andra landsting eftersom de inte i tillräcklig utsträckning kräver att sjukhuskläderna som köps in är tillverkade under anständiga arbetsvillkor.

Den ideella föreningen Fair Trade Center har undersökt vilka krav landstingen ställer när de köper in textilier från leverantörerna.
Inte ett enda landsting i Sverige får godkänt.


Västra Götalandsregionen, som varje år köper  in textilvaror för 20 miljoner kronor, ställer inte inte etiska eller sociala krav på sina leverantörer.
Enligt den socialdemokratiske ordföranden i Västra Götalandsregionens servicenämnd, Kjell Andersson, kommer regionen att ställa hårdare krav på sina leverantörer i framtiden.